CHÉMIA VYBRANÝCH POTRAVÍN / CUKOR

 


CUKOR


 

Historische Abbildung einer Zuckerrohrpflanzung in Lousiana

Pojmom "cukor" označujeme všetky sladko chutiace sacharidy. Zároveň je aj obchodným pomenovaním pre sacharózu. Približne polovica celosvetovej produkcie cukru pochádza z cukrovej repy, druhá polovica z cukrovej trstiny.

 

Cukor pre nás v prírode „vyrába“ cukrová repa. Z cukrovej repy cukor získavame v cukrovaroch. Na sladenie a konzervovanie používame kryštálový cukor, práškový cukor, kockový cukor a pod.

 


Experiment: Karamel