CHÉMIA NÁS ŽIVÍ / NEENERGETICKÉ ZLOŽKY POTRAVY

 


VODA – základ života


 

Bez vody nie je život. Telá ľudí, zvierat a rastlín obsahujú veľké množstvo vody. Voda v nich plní dôležitú úlohu. Dopravuje v nej rozpustné  živiny z vonkajšieho prostredia do buniek a odvádza z nich splodiny látkovej premeny. Mnohé živočíchy vylučovaním a odparovaním vody (potu) regulujú svoju telesnú teplotu.

 

 

          Voda vyparovaním a kondenzovaním zmierňuje teplotné rozdiely medzi dňom a nocou a medzi ročnými obdobiami. Udržiava tak miernu teplotu potrebnú na existenciu všetkých organizmov na Zemi.

          Ľudská spoločnosť využíva vodu na osobnú spotrebu a potrebu, na poľnohospodársku a priemyselnú produkciu, na rekreáciu, na výrobu elektrickej energie, na dopravu.

          V domácnostiach na varenie, pitie, ale aj na pranie a umývanie, využívame hlavne pitnú vodu. Pitná voda má byť bezfarebná, príjemnej chuti, bez zápachu, zdravotne neškodná a primerane tvrdá. Zdravotne vyhovujúca tvrdá voda sa získava sterilizáciou chlórom alebo ozónom, prípadne pôsobením ultrafialového žiarenia.

          Spotreba pitnej vody neustále rastie. Zásoby podzemnej vody už dávno nestačia. Na pitnú vodu sa upravuje povrchová voda. Preto musíme pitnou vodou šetriť tak, že neumývame riad pod tečúcou vodou, sprchujeme sa namiesto kúpania, vymeníme tesnenia na kvapkajúcich kohútikoch, nepoužívame pitnú vodu na umývanie áut a na polievanie záhrad.

          Na umývanie, kúpanie, pranie bielizne, napájanie zvierat sa využíva úžitková voda. Nekladú sa na ňu také vysoké nároky ako na pitnú vodu.

          Použitá voda v domácnostiach je odpadová voda splašková. Nachádzajú sa v nej zvyšky potravín z kuchýň, súčasti pracích prostriedkov, mydlá, fosforečnany, uhličitany, kremičitany, tuky, rozličné organické látky a mikroorganizmy. Splašková voda sa odvádza do čističiek odpadových vôd a po úprave sa vypúšťa do povrchových tokov.

          Na pitie v domácnosti používame tiež rôzne minerálne a stolové vody. Minerálne vody obsahujú viac ako 1g na liter rozpustených minerálnych látok. Stolové vody obsahujú menej ako 1g na liter rozpustených minerálnych látok. Minerálne vody treba striedať, pretože majú rozličnú koncentráciu minerálnych látok.

          Denne by sme mali prijať asi 3 l vody, aby sme pokryli spotrebu vody. Niekoľkodňové úplné vylúčenie vody z potravy má za následok smrť. Väčšina vody sa do nášho tela dostáva nápojmi, časť vody nám poskytujú aj potraviny, predovšetkým ovocie a zelenina. Z nápojov má najväčší význam pitná voda, minerálne vody, bylinné čaje a rôzne nealkoholické nápoje.

 

      A prečo piť vodu?    Z niekoľkých dôvodov:

·         voda reguluje našu telesnú teplotu a to tým, že prúdením zabraňuje miestnemu prehriatiu,

·         voda zabezpečuje vylučovanie odpadových látok, teda umýva nás aj zvnútra, nielen zvonku,

·         potením strácame s vodou aj časť minerálnych látok,

·         voda podporuje spaľovanie tukov a cukrov a teda chudnutie.

          Vodu treba dopĺňať priebežne a nečakať na to, kedy sa dostaví pocit smädu. Smäd pocítime spravidla až vtedy, keď je organizmus mierne dehydrovaný. Najvyššie riziko odvodnenia je u malých detí a starých ľudí.

Príjem a strata vody v organizme:

Príjem vody

Strata vody

nápoje 1,6 l

moč 1,5 l

potraviny 0,4 l

pot 0,5 l

látková premena 0,4 l

dýchanie 0,3 l

 

stolica 0,1 l