Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 6. 2015, pred piatimi rokmi, aktualizované: 15. 10. 2015, pred piatimi rokmi

Informácie o prebiehu habilitačného konania doc. PaedDr. Zity Jenisovej, PhD. – dátum udelenia titulu: 15. 12. 2015.

V súlade s § 1, ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z. z. z 8. 12. 2004 bolo dňom 18. 6. 2015 habilitačné konanie prerušené.

V súlade s § 2, ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z. z. z 8. 12. 2004 bolo dňom 3. 8. 2015 habilitačné konanie obnovené.