Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 10. 2013, pred niekoľkými rokmi

Informácie o priebehu inauguračného konania prof. Ing. PhDr. Blanky Kudláčovej, PhD. – dátum získania dekrétu: 19. 11. 2014.