Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií o fakulte (podobne ako o univerzite) sa uskutučňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a so smernicou rektora č. 6/2006 o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií o univerzite…

 

Ďalšie informácie: Poskytovanie informácií (univerzita) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)