Skočiť na hlavný obsah

Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií o fakulte (podobne ako o univerzite) sa uskutučňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a so smernicou rektora č. 6/2006 o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií o univerzite…


Ďalšie informácie: Poskytovanie informácií (univerzita)