Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 9. 2020, minulý rok

S potešením oznamujem kolegom, študentom a priateľom našej fakulty, že výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil v roku 2020 cenu v kategórii prírodné a matematické vedy za dielo nášho kolegu:

prof. RNDr. Alfréda Trnku, PhD.: Nehaňte Kukučku : alebo hlbší pohľad na hniezdny parazitizmus a ďalšie vybrané témy behaviorálnej ekológie, vydanú v Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Autorovi srdečne blahoželáme!

  dekanka fakulty

 

obrázok