Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 18. 1. 2017, pred piatimi rokmi

Náš kolega, doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., publikoval štúdiu v prestížnom časopise z oblasti pedagogických vied s názvom Journal of Education Policy. Časopis sa nachádza v top 20 a v prvom kvartile z kategórie Education & Educational Research (Thomson Reuters, 2015 Journal Citation Reports) a kategórie Education (Elsevier, B. V., SCImago Journal Rank).

Štúdia s názvom „Communists, Humboldtians, neoliberals and dissidents: or the path to a post­‑communist homo oeconomicus“ sa zaoberá premenou vysokoškolskej kultúry na Slovensku pod narastajúcim vplyvom neoliberálnej správy vzdelávania. Prudká neoliberalizácia vysokého školstva za ostatných desať rokov sa vysvetľuje kompatibilitou neoliberálnych foriem správy s tými (post­‑)komunistickými a len krátkym obdobím kultivácie humboldtovského ideálu univerzity, v rámci ktorého nedošlo k vytvoreniu alternatívy voči reformám, ktoré boli iniciované Bolonským procesom a Lisabonskou stratégiou. Štúdia tiež tematizuje dopady neoliberálnych reforiem na akademických pracovníkov a na zmeny štruktúry pracovných vzťahov.


Odkaz na článok: http://www.​tandfonline.​com/​doi/​full/​10.​1080/​02680939.​2016.​1257161 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)