Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 2. 2020, minulý rok

Dňa 19. 2. 2020 sa na Pedagogickej Fakulte TU v Trnave uskutočnilo stretnutie dekanky Filologickej fakulty Univerzity Neofit Rilski (Bulharsko) prof. A. Panayotovej a dekanky Pedagogickej fakulty TU v Trnave doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. Na stretnutí bola vyjadrená spokojnosť s doterajšou spoluprácou medzi oboma fakultami a zároveň pripravenosť k ďalšiemu rozvoju bilaterálnej spolupráce v oblasti vedeckých projektov a projektov výmeny študentov. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia katedry nemeckého jazyka (PaedDr. Viera Lagerová. PhD. a Mgr. Tomáš Godiš, PhD.) a spolu s pani profesorkou Panayotovou diskutovali o možnosti výmeny študentov nemeckého jazyka oboch univerzít.   obrázok