Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 12. 2018, pred štyrmi rokmi

Na základe pozvania vedúceho editora botanického časopisu Flora, ktorý vychádza nepretržite od roku 1818 (https://www.​journals.​elsevier.​com/​flora otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), sa práve v roku 200. výročia jeho vydávania stal členom redakčnej rady tohto vedeckého časopisu náš pracovník doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.Katedry biológie. Vedúci editor ho oslovil s touto ponukou na základe jeho precíznych a rýchlo dodaných posudkov, ktoré v minulosti vypracúval pre tento časopis.

Po prijatí pozvania je docent Kováčik členom redakčných rád troch medzinárodných časopisov registrovaných v sekcii Current Contents databázy Web of Science – okrem časopisu Flora je členom redakčných rád časopisov Acta Physiologiae Plantarum (Q2 v sekcii rastlinné vedy v databáze Web of Science) a Journal of Agronomy and Crop Science (Q1 v sekcii agronómia v databáze Web of Science).