Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 4. 2017, pred štyrmi rokmi

Vážení kolegovia, milí priatelia,

 

srdečne Vás pozývame na jubilejnú medzinárodnú vedeckú konferenciu XXX. DidMatTech 2017, ktorá sa uskutoční na pôde Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 22. – 23. júna 2017.

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Viac informácií nájdete na: http://didmattech.​truni.​sk/​2017/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

obrázok obrázok obrázok

Vedecký garant konferencie 
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

  
Medzinárodný programový výbor konferencie

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, SK, predsedníčka 
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc., prof. em., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ, čestný predseda

  
prof. Mgr. Ing. Ondrej Baráth, CSc., Nitra, SK 
prof. dr hab. inż. Henryk Bednarczyk, Inštitút udržateľných technológií, Radom, PL 
prof. dr. András Benczúr, DrSc., Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, HU 
doc. Ing. Jana Burgerová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, SK 
prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., Univerzita Hradec Králové, CZ 
m. prof. Ing. Igor Černák, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, SK 
prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Rzeszówská univerzita v Rzeszówe, PL 
prof. dr. Zoltán Horváth, PhD., Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, HU 
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ 
dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, prof. UP, Pedagogická univerzita v Krakove, PL 
prof. dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz, Technologicko­‑humanitná univerzita Kazimierza Pułaskiho v Radome, PL 
doc. dr. Lajos Kis­‑Tóth, PhD., Univerzita aplikovaných vied Károla Eszterházyho, Eger, HU 
prof. dr hab. Krzysztof Kraszewski, Pedagogická univerzita v Krakove, PL 
doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ 
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, SK 
doc. Ing. Martin Mišút, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, SK 
prof. dr hab. Henryk Noga, Pedagogical University of Cracow, PL 
prof. PaedDr. Jozef Pavelka, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, SK 
doc. dr. Zoltán Póor, PhD., Univerzita Istvána Széchenyiho, Győr, HU 
doc. dr hab. inż. Elżbieta Sałata, Technologicko­‑humanitná univerzita Kazimierza Pułaskiho v Radome, PL 
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing­‑Paed. IGIP, Univerzita Palackého v Olomouci, CZ 
prof. Ing. Petr Skočovský, DrSc., Žilinská univerzita v Žiline, SK 
doc. Ing. Igor Štubňa, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK 
prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD., Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom, SK 
dr hab. prof. UR Wojciech Walat, Rzeszówská univerzita v Rzeszówe, PL 
doc. dr hab. László Zsakó, PhD., Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, HU


Viac informácií nájdete na: http://didmattech.​truni.​sk/​2017/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).