Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 6. 2020, minulý rok

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi so šírením vírusu COVID­‑19 sa Česko­‑slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky konala on­‑line formou. Organizátorom súťaže bola Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity.

Súťažné práce boli zaradené do dvoch sekcií a členovia odborných porôt si text práce, videoprezentácie účastníkov a posudky vedúceho a oponenta práce mohli pozrieť v dňoch 18. – 23. júna 2020 prostredníctvom systému LMS Moodle.

 

Z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity boli prihlásené štyri práce:

1. Metóda Monte Carlo v edukácii a v praxi
  Autorka: Bc. Soňa Horváthová CSc.
  Vedúca práce: prof. Ing. Veronika Stoffová
2. Vyučovanie programovania v prostredí Construct 2
  Autorka: Bc. Mária Karpielová
  Vedúce práce: PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD., prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
3. Elektronický vzdelávací kurz pre základné školy – vybrané kapitoly z informatiky
  Autorka: Bc. Petra Lukáčová
  Vedúca práce: PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.
4. Mikrokontroler Arduino vo vyučovaní informatiky
  Autor: Marian Minárik
  Vedúca práce: Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.

 

Jednotliví členovia poroty práce hodnotili on­‑line formulárom pridelením počtu bodov a po sčítaní bodov sme sa dňa 23. 6. 2020 dozvedeli mená víťazov oboch sekcií.

V sekcii 1 – pedagogický software a výzkumné práce sa Marian Minárik umiestnil na 2. mieste a v sekcii 2 – metodické a výzkumné práce sa Bc. Mária Karpielová umiestnila na 3. mieste.

Všetkým účastníkom ďakujeme sa peknú reprezentáciu našej univerzity a fakulty a víťazom srdečne blahoželáme.