Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 5. 10. 2018, pred tromi rokmi

Študentky v odbore učiteľstva etickej výchovy, Bc. Eva Schneiderková a Bc. Tatiana Beňušová, boli ocenené za angažovanie sa a spoluprácu v projekte tvorby a implementácie špecifického programu výchovy charakteru v podmienkach komunitného vzdelávania.

obrázokobrázokobrázok

Išlo o jednoročný projekt s názvom „Rastieme k zodpovednosti“ vzdelávacieho združenia OZ Edulienka v spolupráci s KPŠ PdF vďaka finančnej podpore Nadácie Tatra banky. Participovali pri napĺňaní týchto cieľov a výstupov:

  • vytvoriť program výchovy charakteru na báze integrovaného tematického prístupu v rámci štátneho vzdelávacieho programu pre prvý stupeň (ISCED1),
  • overiť program v podmienkach inkluzívneho výchovno­‑vzdelávacieho prostredia,
  • vypracovať učebné materiály, v rámci ktorých sa zohľadnia skúsenosti z praktického overenia vzdelávacieho programu.

obrázok 
obrázok 
obrázok