Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 9. 2017, pred štyrmi rokmi

V júlovom čísle Animal Behaviour (IF 2,9), jedného z najprestížnejších zoologických a behaviorálnych medzinárodných časopisov, vyšiel článok:

Vyjadrenie autora

Skúmali sme svadobné kŕmenie u pavúka lovčíka hájneho, u ktorého samec dáva samici pred kopuláciou dar vo forme mŕtveho hmyzu, ktorý samica počas kopulácie konzumuje. Samotná kopulácia trvá bežne 40 – 60 minút. Mať svadobný dar je extrémne dôležité, lebo od jeho kvality a kvantity závisí dĺžka kopulácie a transfer spermií. Ak samec dar nemá, šance na kopuláciu sú blízke nule.

Predpokladali sme, že svadobný dar môže byť signálom kvality samca – tie samce, ktoré ho majú, by mali byť geneticky zdatnejší ako tí, ktorí dar v prírode nemajú. Ďalej sme predpokladali, že samce majúce dar by mohli byť lepšími lovcami koristi, prípadne by mohli byť agresívnejší, či mobilnejší ako samce bez darov. Laboratórne experimenty nepotvrdili ani jeden z predpokladov – samce s darmi neboli symetrickejší ako samce bez darov a preto nemáme dôkaz o ich lepšej genetickej kvalite. Nezistili sme ani žiadne behaviorálne rozdiely medzi samcami s darmi a bez nich. Zaujímavé však je, že väčšie samce mali aj ťažšie dary, t. j. dar by mohol byť signálom veľkosti samca alebo opačne. Ďalší zaujímavé zistenie sa dotýkalo obaľovania darov – dary s vysušeným a nejedlým hmyzom boli častejšie obalené v pavučine ako jedlé dary. Vysvetľujeme si to tak, že samce sa usilujú zamaskovať skutočný obsah daru v prípadoch, keď je jeho kvalita nižšia. Samica totiž pred kopuláciou dar ochutnáva a pavučina môže túto fázu predĺžiť, čo môže samcovi umožniť dlhšie kopulovať.

O tomto výskume referoval aj Denník N: