Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 2. 2016, pred piatimi rokmi

Akreditačná komisia SR na svojom 91. zasadnutí (konaného 13. 1. 2016 – 14. 1. 2016 v Bratislave) prijala uznesenie č. 91.8.3 – AK, SRK. Prílohou uznesenia je tabuľka najlepšie hodnotených pracovísk vysokých škôl za jednotlivé oblasti výskumu.

Naša pedagogická fakulta je na prvom mieste v pedagogických vedách.