Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Vedecká rada Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

Predseda
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
ekológia a environmentálne vedy
Členovia
Interní členovia prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. 
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia
doc. akad. mal. Blažej Baláž 
učiteľstvo a pedagogické vedy; umenie
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
chémia
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 
učiteľstvo a pedagogické vedy
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. 
učiteľstvo a pedagogické vedy; chémia
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 
učiteľstvo a pedagogické vedy
prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
katolícka teológia
doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 
učiteľstvo a pedagogické vedy; matematika
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 
učiteľstvo a pedagogické vedy
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
historické vedy
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
učiteľstvo a pedagogické vedy
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. 
učiteľstvo a pedagogické vedy; informatika
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. 
ekológia a environmentálne vedy
Externí členovia prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – Pedagogická fakulta UK Praha 
učiteľstvo a pedagogické vedy
doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. – Filozofická fakulta PU Prešov 
filológia
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. – Pedagogická fakulta, UK Bratislava 
učiteľstvo a pedagogické vedy
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. – Filozofická fakulta OU Ostrava 
dejiny novšej českej literatúry
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. – Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica 
učiteľstvo a pedagogické vedy
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. – Filozofická fakulta UK Praha 
učiteľstvo a pedagogické vedy