Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Išlo o projekt realizovaný najmä pracovníkmi Pedagogickej fakulty. Jeho hlavným cieľom bol návrh, príprava a realizácia voľne dostupného otvoreného e‑learningového portálu s názvom „Vieš, čo vieš?“ s bankou školských testov z vybraného učiva základnej a strednej školy…

Portál bol určený predovšetkým pre žiakov ZŠ a SŠ. Jeho zámerom bolo pritiahnuť pozornosť žiakov a byť pre nich zaujímavou alternatívou na zmysluplné využitie počítačov a internetu v škole a vo voľnom čase.