Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Projekty a časopisy

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2020 získala projekt v rámci Operačného programu…čítať viac »

Išlo o projekt realizovaný najmä pracovníkmi Pedagogickej fakulty. Jeho hlavným cieľom bol návrh, príprava…čítať viac »


Časopis Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Scientia et Eruditio) bol recenzovaný domáci…čítať viac »

Journal of Language and Cultural Education (JoLaCE) is a double--blind peer--reviewed online international…čítať viac »

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Študentská…čítať viac »

Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy je recenzovaný vedecký časopis vydávaný Pedagogickou fakultou…čítať viac »


Táto stránka je archívom Zborníka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – Acta Facultatis…čítať viac »