Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 25. 3. 2019, predminulý rok

Výskum vesmíru, budúcnosť spoločnosti, svet bez peňazí, umelá inteligencia boli hlavnými témami na 4. medzinárodnej interdisciplinárnej konferencii, ktorá sa konala 21. marca 2019 v Debrecíne a na ktorej sa Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave podieľala ako spoluorganizátor podujatia.

Hlavným organizátorom bola spoločnosť Kocka Kör Debrecín, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o nadaných žiakov a študentov. Ďalší spoluorganizátori:

 • Univerzita Debrecín – Talent Care Program,
 • Univerzita reformovaných vied, Debrecín,
 • Univerzita Károlya Eszterházyho, Eger,
 • K + F Stúdió Kft., Debrecín,
 • Univerzita Miltona Friedmana, Budapešť,
 • Maďarská akadémia vied – Psychologický výbor, Miškovec,
 • Maďarská akadémia vied – Akademický výbor, Debrecín,
 • Spoločnosť Profesori pre európske Maďarsko, Budapešť,
 • Partium Christian University, Oradea (Rumunsko),
 • Univerzita Babes Bolyai, Kluž (Rumunsko),
 • Univerzita Novi Sad, Pedagogická fakulta s vyučovacím jazykom maďarským, Subotica (Srbsko),
 • Digital Forensic Pro, Poděbrady (Česká republika).

Na konferencii sa zúčastnilo 180 účastníkov z 11 krajín so 120 vystúpeniami.

Za našu fakultu sa podieľala na organizácii konferencie a zároveň prispela príspevkom Ing. Ildikó Pšenáková, PhD., z Katedry matematiky a informatiky.

Ďakujeme za reprezentáciu a zviditeľnenie Pedagogickej fakulty a našej univerzity na medzinárodnom fóre.

  Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
Prodekanka pre medzinárodnú 
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 

obrázok