Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Konferencie a semináre

Názov konferencie Miesto konania Termín konania Webová stránka
XXX DidMatTech 2017 – International Scientific Conference Trnava 22. – 23. 6. 2017 http://didmattech.​truni.​sk/​2017 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska a americká perspektíva Trnava 5. 5. 2017 http://«skrátené»/migracia­‑2017 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska perspektíva Trnava 2. 5. 2016 http://«skrátené»/migracia­‑2016 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Škola – Statický element 
v sociálnej dynamike
Jasná, Demänovská dolina 10. – 12. 10. 2011 «nedostupná»
Meranie vedomostí ako súčasť 
zvyšovania kvality vzdelávania
Trnava 22. – 23. 9. 2011 «nedostupná»
Lingua Tyrnaviensis 2011 Trnava 23. 9. 2011 http://linguatyrnaviensis.​truni.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
Kognitívne, emocionálne a morálne 
aspekty školského šikanovania a ich 
využitie v prevencii šikanovania 
na základnej škole
Jaslovské Bohunice 25. – 26. 11. 2010
Kontexty filozofie výchovy v historickej 
a súčasnej perspektíve
Smolenice 28. – 29. 10. 2010
Transdisciplinárne aspekty 
inkluzívnej pedagogiky
Smolenice 8. – 9. 4. 2010
Lingua Tyrnaviensis 2009 Trnava 24. 9. 2009
Pedagogika a saleziánsky 
preventívny systém edukácie
Trnava 7. 11. 2008
Zasadnutie dekanov pedagogických 
fakúlt z ČR a SR
Smolenický zámok 5. – 7. 10. 2008
Aktuálne vývojové trendy 
vo vyučovaní chémie
Smolenice 12. – 14. 5. 2008
Východiská a perspektívy inkluzívnej 
pedagogiky v strednej Európe
Trnava 4. 4. 2008
Pedagogika voľného času – teória a prax Trnava 25. – 26. 10. 2007
Inovácia v matematickej príprave 
žiakov na 1. stupni ZŠ
Trnava 19. 10. 2007
Teória a prax prípravy učiteľov cudzích 
jazykov na školách rozličných stupňov
Trnava 20. 9. 2007
Induktívne a deduktívne 
prístupy v matematike
Smolenice 20. – 22. 5. 2005 «nedostupná»
Etická výchova ako súčasť 
univerzitného vzdelávania
Trnava 19. 11. 2004 «nedostupná»