Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Legislatíva a základné normy TU

Zásadné dokumenty Trnavskej univerzity (štatút, študijný a organizačný poriadok, zásady výberového konania, dlhodobý zámer…) sú zverejnené na nasledujúcej stránke univerzitného webového sídla:

Množstvo dôležitých dokumentov na prevzatie je k dispozícii na univerzitnej stránke:

Ďalšie dokumenty dotýkajúce sa fakulty a štúdia na fakulte nájdete v sekciách: