Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie o uplatnení absolventov 
zvoleného študijného programu

Uplatniteľnosťou absolventov sa zaoberá aj vnútorný systém kvality univerzity.

Informácie o uplatnení absolventa môžu byť poskytnuté na webových stránkach katedier zabezpečujúcich jednotlivé študijné programy:

Prosím, zvoľte stupeň štúdia.