Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 28. 6. 2019, predminulý rok

Výsledky druhého kola prijímacieho konania štúdia v dennej forme sú v súčasnosti spracúvané.

Výsledky prijímacieho konania štúdia v externej forme boli spracované súbežne za prvé aj druhé kolo prijímacieho konania.

Anglický jazyk a literatúra

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1317055649|0219R00088 P (XAJL­‑E1)
2. U1319059820|0219R00280 P (XAJL­‑E1)
3. U1319061545|0219R02837 P (XAJL­‑E1)
4. U1319061941|0219R03527 P (XAJL­‑E1)
5. U1319061947|0219R03539 P (XAJL­‑E1)
6. U1314048021|0219R02794 P (XAJL­‑E1)
7. U1319061870|0219R03366 P (XAJL­‑E1)
8. U1319061876|0219R03357 P (XAJL­‑E1)
9. U1308011140|0219R03658 P (XAJL­‑E1)
10. U1319059579|0219R00038 P (XAJL­‑E1)
11. U1319061972|0219R03591 P (XAJL­‑E1)
12. U1319061976|0219R03595 P (XAJL­‑E1)
13. U1319061992|0219R03633 P (XAJL­‑E1)
14. U1319060168|0219R00991 P (XAJL­‑E1)
15. U1314047385|0219R02812 P (XAJL­‑E1)
16. U1319061739|0219R03097 P (XAJL­‑E1)
17. U1317056782|0219R02493 P (XAJL­‑E1)

Predškolská a elementárna pedagogika

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319061108|0219R02260 P (XPEP­‑E1)
2. U1319060321|0219R01020 P (XPEP­‑E1)
3. U1319059667|0219R00127 P (XPEP­‑E1)
4. U1319062006|0219R03707 P (XPEP­‑E1)
5. U1319059825|0219R00500 P (XPEP­‑E1)
6. U1319060324|0219R02614 P (XPEP­‑E1)
7. U1314047640|0219R01572 P (XPEP­‑E1)
8. U1319061329|0219R02865 P (XPEP­‑E1)
9. U1319060096|0219R00660 P (XPEP­‑E1)
10. U1319060407|0219R02021 P (XPEP­‑E1)
11. U1319061268|0219R02442 N
12. U1319062005|0219R03708 P (XPEP­‑E1)
13. U1319061325|0219R02526 P (XPEP­‑E1)
14. U1319059827|0219R00501 P (XPEP­‑E1)
15. U1319061284|0219R02462 P (XPEP­‑E1)
16. U1319060571|0219R01451 P (XPEP­‑E1)
17. U1319060135|0219R00730 P (XPEP­‑E1)
18. U1319060775|0219R01769 P (XPEP­‑E1)
19. U1315049555|0219R02844 P (XPEP­‑E1)
20. U1319061505|0219R02783 P (XPEP­‑E1)
21. U1319060536|0219R02810 P (XPEP­‑E1)
22. U1315049893|0219R03566 P (XPEP­‑E1)
23. U1319060397|0219R01166 P (XPEP­‑E1)
24. U1319061952|0219R03552 P (XPEP­‑E1)
25. U1319060142|0219R00743 N
26. U1319060602|0219R01504 P (XPEP­‑E1)
27. U1319061845|0219R03286 P (XPEP­‑E1)
28. U1319060532|0219R01640 P (XPEP­‑E1)
29. U1319060593|0219R01767 P (XPEP­‑E1)
30. U1319060880|0219R01965 P (XPEP­‑E1)
31. U1319061273|0219R02445 P (XPEP­‑E1)
32. U1319061274|0219R02447 P (XPEP­‑E1)
33. U1319061889|0219R03385 P (XPEP­‑E1)
34. U1319061651|0219R02986 P (XPEP­‑E1)
35. U1319061303|0219R02505 P (XPEP­‑E1)
36. U1319061824|0219R03250 P (XPEP­‑E1)
37. U1315050412|0219R02055 P (XPEP­‑E1)
38. U1319061964|0219R03629 P (XPEP­‑E1)
39. U1319060330|0219R01039 P (XPEP­‑E1)
40. U1319061849|0219R03293 P (XPEP­‑E1)
41. U1319061914|0219R03455 P (XPEP­‑E1)
42. U1319059891|0219R00381 P (XPEP­‑E1)
43. U1318059542|0219R00012 P (XPEP­‑E1)
44. U1319061848|0219R03289 P (XPEP­‑E1)
45. U1319060010|0219R00552 P (XPEP­‑E1)
46. U1319061327|0219R02517 P (XPEP­‑E1)
47. U1319061443|0219R02680 N
48. U1319061523|0219R02803 P (XPEP­‑E1)
49. U1319059619|0219R00085 P (XPEP­‑E1)
50. U1315051321|0219R02899 P (XPEP­‑E1)
51. U1319061015|0219R02153 P (XPEP­‑E1)
52. U1319059650|0219R00109 P (XPEP­‑E1)
53. U1319060239|0219R00900 P (XPEP­‑E1)
54. U1319061107|0219R02259 P (XPEP­‑E1)
55. U1319060695|0219R01667 P (XPEP­‑E1)
56. U1315049254|0219R03477 P (XPEP­‑E1)
57. U1317055527|0219R03706 P (XPEP­‑E1)
58. U1319061983|0219R03603 P (XPEP­‑E1)
59. U1319060778|0219R01774 P (XPEP­‑E1)
60. U1317056687|0219R02843 P (XPEP­‑E1)
61. U1318058194|0219R03617 P (XPEP­‑E1)
62. U1313041561|0219R03317 P (XPEP­‑E1)
63. U1319061832|0219R03610 P (XPEP­‑E1)
64. U1319060629|0219R01637 P (XPEP­‑E1)
65. U1319060168|0219R00901 P (XPEP­‑E1)
66. U1319059620|0219R02189 P (XPEP­‑E1)
67. U1313044672|0219R02373 P (XPEP­‑E1)
68. U1319061407|0219R02628 P (XPEP­‑E1)
69. U1319059636|0219R00418 P (XPEP­‑E1)
70. U1319060007|0219R00592 P (XPEP­‑E1)
71. U1318057857|0219R03636 P (XPEP­‑E1)
72. U1319060653|0219R01594 P (XPEP­‑E1)
73. U1319061936|0219R03514 P (XPEP­‑E1)
74. U1319061567|0219R02879 P (XPEP­‑E1)
75. U1318059161|0219R03630 P (XPEP­‑E1)
76. U1319060809|0219R01839 P (XPEP­‑E1)
77. U1319059790|0219R01502 P (XPEP­‑E1)
78. U1319059631|0219R00090 P (XPEP­‑E1)
79. U1319061001|0219R02134 P (XPEP­‑E1)
80. U1319060881|0219R01966 N
81. U1317055165|0219R03628 P (XPEP­‑E1)
82. U1311034199|0219R01480 P (XPEP­‑E1)
83. U1319060449|0219R01249 P (XPEP­‑E1)
84. U1319061887|0219R03384 P (XPEP­‑E1)
85. U1319061982|0219R03601 P (XPEP­‑E1)
86. U1314046535|0219R01768 P (XPEP­‑E1)
87. U1316052898|0219R02842 P (XPEP­‑E1)
88. U1319060526|0219R01391 N
89. U1319059642|0219R00100 N
90. U1314046873|0219R01167 P (XPEP­‑E1)
91. U1315049784|0219R03631 P (XPEP­‑E1)
92. U1308014544|0219R00130 P (XPEP­‑E1)
93. U1319061285|0219R02463 P (XPEP­‑E1)
94. U1319059901|0219R00389 P (XPEP­‑E1)
95. U1319060776|0219R01770 P (XPEP­‑E1)
96. U1317054515|0219R02465 P (XPEP­‑E1)
97. U1319061170|0219R02409 P (XPEP­‑E1)
98. U1319060197|0219R00833 P (XPEP­‑E1)
99. U1318059531|0219R01121 P (XPEP­‑E1)
100. U1319061953|0219R03553 P (XPEP­‑E1)
101. U1319061409|0219R02705 P (XPEP­‑E1)
102. U1319061265|0219R02510 P (XPEP­‑E1)
103. U1319061014|0219R02152 P (XPEP­‑E1)
104. U1319060929|0219R02028 P (XPEP­‑E1)
105. U1319060423|0219R01214 P (XPEP­‑E1)
106. U1317056966|0219R00365 P (XPEP­‑E1)
107. U1317056819|0219R03622 P (XPEP­‑E1)
108. U1317056373|0219R03621 P (XPEP­‑E1)
109. U1319060406|0219R01177 P (XPEP­‑E1)
110. U1319061575|0219R02894 P (XPEP­‑E1)
111. U1319061993|0219R03634 P (XPEP­‑E1)

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060401|0219R01173 P (XSPaV­‑E1)
2. U1319060989|0219R02127 P (XSPaV­‑E1)
3. U1317055785|0219R01772 P (XSPaV­‑E1)
4. U1319060775|0219R01766 P (XSPaV­‑E1)
5. U1319060774|0219R01764 N
6. U1319060299|0219R00992 P (XSPaV­‑E1)
7. U1308014375|0219R01213 P (XSPaV­‑E1)
8. U1319059837|0219R00301 P (XSPaV­‑E1)
9. U1319059636|0219R00421 P (XSPaV­‑E1)
10. U1319061534|0219R02854 P (XSPaV­‑E1)
11. U1307003272|0219R01765 P (XSPaV­‑E1)
12. U1319060010|0219R00553 P (XSPaV­‑E1)
13. U1319059642|0219R00101 N
14. U1318057184|0219R03544 P (XSPaV­‑E1)
15. U1319060234|0219R00879 P (XSPaV­‑E1)