Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Informácie o druhom kole prijímacieho konania a podmienkach 
prijatia na štúdium na akademický rok 2022/2023

 

Pozrite si Informácie o prvom kole prijímacieho konania.

 

Dokument Veľkosť Dátum
162,26 kB (158,46 KiB) 30. 4. 2021
175,09 kB (170,99 KiB) 9. 9. 2020
152,05 kB (148,49 KiB) 30. 4. 2021
134,64 kB (131,48 KiB) 9. 9. 2020
38,40 kB (37,50 KiB) 14. 6. 2021
431,62 kB (421,50 KiB) 14. 6. 2021
15. 6. 2021

Témy dizertačných prác pre doktorandské študijné 
programy na akademický rok 2021/2022