Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 6. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Termín podania žiadosti o atestáciu v AR 2018/2019

Podľa § 16 ikonaVyhlášky 445/2009 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) môže pedagogický zamestnanec požiadať o vykonanie atestácie v termíne do 30. júna (alebo 31. decembra). Vedenie fakulty schválilo možnosť odovzdania atestačných prác do 31. augusta 2019.

Vyhláška ďalej uvádza, že atestačná organizácia najneskôr do troch mesiacov od termínu podania žiadosti zabezpečí posúdenie atestačných prác a na základe posudkov najneskôr do štyroch mesiacov od termínu podania žiadosti o vykonanie atestácie oznámi termín vykonania atestácie alebo žiadosť odôvodnene zamietne.

Atestácia sa vykoná do šiestich mesiacov od podania žiadosti uchádzača o atestáciu.