Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent je schopný dešifrovať základné etické diskurzy vinúce sa teoretickými koncepciami a interpretáciami humanitných, spoločenských a behaviorálnych vied a aktuálnymi sociálnymi a politickými trendmi. Má vedomosti z oblasti historického vývinu morálno­‑filozofického a antropologického myslenia a tiež z oblasti spôsobov uplatňovania základných etických zásad a princípov v aplikačnej rovine ľudskej činnosti (vo výchove, v rodine, v školstve, v médiách, v zdravotníctve, v politike, v ochrane životného prostredia). Dokáže uskutočniť situačnú etickú analýzu, poskytnúť etickú interpretáciu ľudských aktov a zaujať syntetické hľadisko. Ovláda základy vedeckej práce a je pripravený svoje teoretické vedomosti transformovať do zručností priamo v edukačnej praxi.