Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 18. 7. 2022, minulý mesiac

Všetky potrebné informácie súvisiace s Vaším prístupom zapísaného uchádzača na štúdium do univerzitných Informačných systémov nájdete na webovej stránke https://www.​truni.​sk/​univerzitne­‑informacne­‑systemy otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Vo vlastnom záujme venujte informáciám patričnú pozornosť a podľa inštrukcií sa zaregistrujte do systému.

Neposielame žiadny mail s prihlasovacími údajmi. Informácia o ubytovaní (ubytovacie zariadenia TU, Vyhláška o ubytovaní, Kritériá na pridelenie ubytovania) nájdete na https://www.​truni.​sk/​ubytovne­‑zakladne­‑informacie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Uchádzač, ktorý má záujem o ubytovanie, podá elektronickú žiadosť o ubytovanie cez systém MAIS. Termín podávania prihlášok je do 24. 7. 2022. Elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s predpísanými prílohami zaslať poštou na Študijné oddelenie PdF, Priemyselná 4, 918 43  Trnava.