• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 8. 2021, minulý rok

Na univerzitnej stránke je uverejnený oznam:

Podávanie žiadostí o ubytovanie do 3. kola bude možné až po uzavretí 2. kola, čiže pravdepodobne až od 17. 8. 2021 do 8. 9. 2021.

3. kola sa môžu zúčastniť študenti prijatí na štúdium dodatočne, študenti z 1. a 2. kola, ktorým ubytovanie nebolo pridelené a v stanovenom termíne (17. 8. – 8. 9. 2021) požiadajú študijnú referentku o preklopenie svojej žiadosti zo stavu „zamietnutá“ do stavu „overená,“ alebo si nestihli podať žiadosť v 1. alebo 2. kole. (Termín treba striktne dodržať, žiadosti sa nebudú preklápať skôr.)