• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 5. 2022, minulý mesiac

Študenti si žiadosti podávajú do 5. 6. 2022.

Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom Modulárneho akademického informačného systému univerzity (ďalej len MAIS). Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť, spolu s prílohami doručí študent na študijné oddelenie fakulty PdF alebo pošle poštou (rozhodujúci je dátum podania zásielky) najneskôr do termínu stanoveného harmonogramom 5. 6. 2022.

 

Adresa Pedagogická fakulta, študijné oddelenie,
  Priemyselná 4, 918 43  Trnava

 

Vyplnená žiadosť musí spĺňať tieto náležitosti:

  • podaná cez MAIS,
  • obsahovať všetky predpísané údaje,
  • zakliknúť v žiadosti vážený priemer za uzavreté obdobie,
  • obsahovať všetky požadované prílohy o vzdialenosti, časovej dostupnosti (potvrdenie si stiahnite z webovej stránky prepravcu), sociálnych a zdravotných aspektoch a mimoškolských aktivitách,
  • podaná v termíne stanovenom harmonogramom,
  • jej vytlačená verzia musí byť vlastnoručne podpísaná študentom žiadajúcim o ubytovanie.

 

Ďalšie informácie: