Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 21. 8. 2015, pred piatimi rokmi, aktualizované: 30. 1. 2020, tento rok

študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Paulína Šantavá SPV, PEP, VZRS, Aj 1. až 4. externá 331 b
Aj 1., 2. a 3. denná 331 b
kombinácie Aj s Ev, H, Ch, I, Nj, Vu 1., 2. a 3. denná 331 b
kombinácie Sj s Aj, B, Ev, H, Ch, I, Nv, Vu, Lat 1., 2. a 3. denná 331 b
Mária Vyskočová PEP, AVU, VZRS 1., 2. a 3. denná 331 b
kombinácie B s Ev, H, Ch, I, Vu 1., 2. a 3. denná 330
kombinácie M s Aj, B, Ev, H, Ch, I, Nv, Nj, Vu 1., 2. a 3. denná 330
kombinácie I s Nv a Nv s H, Ch, Vu 1., 2. a 3. denná 330
kombinácie Nj s B, Ev, H, Ch, I, Nv, Vu 1., 2. a 3. denná 330
Ľubica Cepková SPV 1., 2. a 3. denná 330
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Viera Krajčovičová SPV, UPV, PP, Aj 1., 2. a 3. externá 331 b
UPV, PVU, PP, SPV 1. a 2. denná 331 b
UAP v kombinácii, Aj 1. a 2. denná 331 b
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Ľubica Cepková doktoranské štúdium 1. až 4. denná a externá 330
pracovníčka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Valéria Obertová sociálne štipendiá 320

Ďalšie odkazy: Študijné oddelenie