Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 21. 8. 2015, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 28. 8. 2020, minulý rok

študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Paulína Šantavá SPV, PEP, Aj 1. až 4. externá 331 b
Aj, SJvKN 1., 2. a 3. denná 331 b
kombinácie Aj s B, Ev, H, Ch, I, Nj, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 331 b
Mária Vyskočová PEP, AVU 1., 2. a 3. denná 331 b
kombinácie B s Ev, H, Ch, I, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 331 b
Ľubica Cepková SPV , AjaAk, Sj-EaVP 1. až 3. denná 330
kombinácie M s Aj, B, Ev, H, Ch, I, Nv, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 330
kombinácie I s Nv; Nv s H, Ch, Vu 1., 2. a 3. denná 330
kombinácie Nj s B, Ev, H, Ch, I, Nv, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 330
kombinácie Sj s Aj, B, Ev, H, Ch, I, Nv, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 330
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Viera Krajčovičová SPV, UPV, PP, Aj 1., 2. a 3. externá 331 b
UPV, PVU, PP, SPV 1. a 2. denná 331 b
UAP v kombinácii, Aj, AjaAk 1. a 2. denná 331 b
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Ľubica Cepková všetky ŠP 1. až 5. denná a externá 330
pracovníčka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Valéria Obertová sociálne štipendiá 320

Sociálne štipendium

Doklady na sociálne štipendium – žiadosť a doklady 
je potrebné vložiť do obálky a poslať poštou na:

Ing. Valéria Obertová 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava

 


Ďalšie odkazy: Študijné oddelenie