Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 21. 8. 2015, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 20. 10. 2021, tento týždeň

študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Paulína Šantavá SPV, PEP, AJL 1. až 4. externá 331 b
AJL, SJvKN 1., 2. a 3. denná 331 b
Mária Vyskočová PEP, AVU, 1., 2. a 3. denná 331 b
kombinácia B a Ev, His, Ch, Inf, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 331 b
Andrea Doková SPV, AjaAk, Sj-EaVP 1. až 3. denná 331 b
Ľubica Cepková kombinácia Aj a B, Ev, His, Ch, Inf, Nj, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 330
kombinácia M  a Aj, B, Ev, His, Ch, Inf, Nv, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 330
kombinácie Inf, Nv, His, Ch 1., 2. a 3. denná 330
kombinácia Nj a B, Ev, His, Ch, Inf, M, Nv, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 330
kombinácia Sj a Aj, B, Ev, His, Ch, Inf, Nv, Vu, Vo 1., 2. a 3. denná 330
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Viera Krajčovičová SPV, UPV, PP, AJL 1., 2. a 3. externá 331 b
UPV, PVU, PP, SPV 1. a 2. denná 331 b
UAP v kombinácii, AJL, AjaAk 1. a 2. denná 331 b
študijná referentka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Ľubica Cepková všetky ŠP 1. až 5. denná a externá 330
pracovníčka študijné programy ročníky forma štúdia č. dverí
Valéria Obertová sociálne štipendiá, tehotenské štipendiá 320

Sociálne štipendium

Doklady na sociálne štipendium – žiadosť a doklady 
je potrebné vložiť do obálky a poslať poštou na:

Ing. Valéria Obertová 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava

 


Ďalšie odkazy: Študijné oddelenie