Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 3. 2019, predminulý rok, aktualizované: 6. 3. 2020, minulý rok

(Aktualizované podľa dodatku č. 1 smernice č. 2/2019 (pravidlá rigorózneho konania…)

Predsedovia komisií na rigorózne skúšky v zozname akreditovaných študijných programov, v ktorých sa na PdF TU konajú rigorózne skúšky

Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.)

Filológia (PhDr.)