Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 25. 10. 2019, pred tromi rokmi, aktualizované: 30. 9. 2020, predminulý rok

Varovanie! Adobe Flash končí svoju životnosť na konci roka 2020‼ 
  
Adobe Flash Player End of Life otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
  
31. decembra 2020 bude modul Adobe Flash úplne odstránený 
zo všetkých webových priehliadačov.

Mozilla Firefox | Google Chrome


Ak nemáte nainštalovaný zásuvný modul Flash Player, tak absolvujte kroky na jeho inštaláciu. Pozor! Inštalácia vyžaduje administrátorské práva. V prípade pracovného počítača požiadajte o inštaláciu zodpovednú osobu.

Potom navigujte do kurzu (alebo iného informačného zdroja):

obrázokobrázok

 

Modul nie je nikdy predvolene povolený, preto budete vždy musieť absolvovať tento postup. Po otvorení niektorej z kapitol sa zobrazí stránka, ktorá vyzerá približne takto:

obrázok

(Ak je stránka úplne prázdna, pravdepodobne nemáte nainštalovaný zásuvný modul Flash Player.)

 

V opačnom prípade kliknite na ikonku zásuvného modulu a potvrďte jeho povolenie tlačidlom Povoliť:

obrázok

 

Obsah sa začne načítavať:

obrázok

 

Môžete prehliadať obsah kurzu alebo iného informačného zdroja:

obrázok

Mozilla Firefox | Google Chrome


Pozor! 
Tento postup bude v prehliadači Google Chrome fungovať len do konca roka 2020. 
Po tomto termíne bude v tomto prehliadači modul Adobe Flash úplne blokovaný.

Saying goodbye to Flash in Chrome. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Ak nemáte nainštalovaný zásuvný modul Flash Player, tak absolvujte kroky na jeho inštaláciu. Pozor! Inštalácia vyžaduje administrátorské práva. V prípade pracovného počítača požiadajte o inštaláciu zodpovednú osobu.

Potom navigujte do kurzu (alebo iného informačného zdroja):

obrázokobrázok

Predvolene je povolenie modulu blokované. Vtedy stránka po otvorení niektorej z kapitol vyzerá takto:

obrázok

(Ak je stránka úplne prázdna, pravdepodobne nemáte nainštalovaný zásuvný modul Flash Player.)

 

Kliknite vpravo hore na ikonku blokovaného modulu a zvoľte tlačidlo Spravovať:

obrázok

 
 Kliknite na voľbu Zakázať webom spúšťať Flash (odporúčané):

obrázok

 
 Voľba sa zmení na Najprv sa opýtať:

obrázok

Vráťte sa na predchádzajúcu stránku (zavrite nastavenia), kliknite na ikonu zásuvného modulu a potvrďte jeho povolenie tlačidlom Povoliť:

obrázok

 

Obsah sa začne načítavať:

obrázok

 

Môžete prehliadať obsah kurzu alebo iného informačného zdroja:

obrázok

Mozilla Firefox | Google Chrome


Zásuvný modul Flash Player získate na tejto adrese. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pozor! Inštalácia vyžaduje administrátorské práva. V prípade pracovného počítača požiadajte o inštaláciu zodpovednú osobu.

Zvyšok návodu je bez komentára… Ak máte modul nainštalovaný, pozrite si návod na jeho povolenie v prehliadači Mozilla Firefox alebo Google Chrome.

 

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázokobrázok 
obrázokobrázok

obrázok

Niektoré kurzy (prípadne iné zdroje informácií) na našich stránkach používajú technológiu vyžadujúcu zásuvný modul Adobe Flash. Jeho používanie je v súčasnosti obmedzené.

Zostavili sme krátky návod na povolenie používania tohto modulu pre nasledujúce dva webové prehliadače: