Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Obidva údaje nájdete v systéme MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) po prihlásení sa – na obrazovke Osobné nastavenia. Na nasledujúcom obrázku je zvýraznený údaj číslo štúdia (číslo študenta sa nachádza nad ním):

obrázok

Číslo študenta je verejný identifikátor študenta v systéme a číslo štúdia vyjadruje jeho prepojenie s konkrétnym študijným programom. Uvedenie čísla štúdia môže byť požadované napríklad na rôznych dokumentoch súvisiacich s konkrétnym štúdiom v študijnom programe (žiadosti, vyhlásenia…).