Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 9. 2022, minulý týždeň

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Dekanka Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje 
študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia

 

dekanské voľno 
dňa 23. septembra 2022

 

pri príležitosti konania slávnostnej imatrikulácie.

 

Plánovaná výučba podľa rozvrhu v aule sa v tomto dni nebude konať.