Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 9. 2022, predminulý týždeň, aktualizované: 20. 9. 2022, minulý týždeň

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Dňa 23. 9. 2022 (piatok) sa v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4, budú konať

imatrikulácie

študentov, študijných programov v bakalárskom stupni denného štúdia.

 

Harmonogram:

Dátum: piatok 23. 9. 2022

Nácvik: 8:00

Imatrikulácie: 9:00

Študijné programy: AJL, Aj – B, Aj – Ev, Aj – H, Aj – Ch, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vo, Aj – Vu, Aj – Ak

 

Dátum: piatok 23. 9. 2022

Nácvik: 10:00

Imatrikulácie: 11:00

Študijné programy: AVU, Sj – Aj, Sj – B, Sj – Ev, Sj – H, Sj – Ch, Sj – I, Sj – Nv, Sj – Nj, Sj – Vo, Sj – Vu, M – Aj, M – B, M – H, M – Ch, M – Nj, M – Vo, M – Vu, M – I

 

Dátum: piatok 23. 9. 2022

Nácvik: 12:00

Imatrikulácie: 13:00

Študijné programy: SPV, B – Ev, B – Ch, B – Vu, B – Vo, H – Vo, H – Vu, Ch – Ev, I – Ev, I – Vu, Nj – B, Nj – H, PEP písmená A – H

 

Dátum: piatok 23. 9. 2022

Nácvik: 14:00

Imatrikulácie: 15:00

Študijné programy: PEP písmená CH až Z, SjKn

 

 

Nácvik a účasť je povinná. Nástup na nácvik je 10 minút pred stanoveným časom nácviku. Vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Neúčasť musí byť ospravedlnená. V tento deň nevydávame potvrdenia a preukazy.

Na nácviku a imatrikuláciách musí byť spoločenské oblečenie.

 

Vedúca študijného oddelenia