Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 6. 2022, predminulý týždeň

do 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia,

do 2. a 3. ročníka magisterského štúdia,

do 2. až 4. ročníka doktorandského štúdia,

v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2022/2023.

 

Do 15. 7. 2022 je potrebné poslať poštou na študijné oddelenie PdF, Priemyselná 4, 918 43 Trnava:

  • vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo na webovej stránke fakulty) na nový AR 2022/2023,
  • výpis výsledkov štúdia za ukončený AR 2021/2022, výpis je potrebné podpísať,
  • kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky preukazu ISIC na AR 2022/2023.

 

 

Vedúca študijného oddelenia