Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 6. 2022, predminulý týždeň

štátne skúšky v mesiaci august 2022

 

Prihlášku na štátne skúšky sú študenti povinní poslať poštou na študijné oddelenie PdF, Priemyselná 4, 918 43 Trnava v termíne do 30. 6. 2022.

Do 30. 6. 2022 je treba

  • nahrať do EZP aj bakalársku a diplomovú prácu,
  • na katedry poslať analytický list, licenčnú zmluvu a protokol o kontrole originality.

ŠS budú v termíne od 15. 8. 2022

 

 

Vedúca študijného oddelenia