Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 6. 2022, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Termín slávnostných promócií absolventov magisterského štúdia za AR 2021/2022, ktorí ukončili štúdium v dňoch 16. 5. 2022 do 10. 6. 2022 (vrátane)

Sála Marianum, Arcibiskupský úrad Trnava, Hollého ul.

dátum nácvik promócie štúdium forma študijný program
24. 6. 2022 10:00 11:00 magisterské denná všetky kombinácie učiteľstva
24. 6. 2022 10:00 11:00 magisterské externá UPV, PP, SPV
24. 6. 2022 12:00 13:00 magisterské denná UPV, PP, SPV, AJL

Účasť absolventov na promóciách je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že absolvent nepríde v stanovenom čase, nebude na promóciu zaradený.

Počet hostí je neobmedzený.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.

V meste je problém parkovať.