Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 6. 2022, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o konaní promócií

Absolventi magisterského štúdia za akademický rok 2021/2022, ktorí ukončili štúdium

od 16. mája do 10.júna 2022 vrátane

na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa budú konať promócie

24. 6. 2022 – jednoodborové študijné programy SPV, UPV, PP, PVU a AJL

24. 6. 2022 – učiteľstvo v kombinácii

v sále Marianum – ul. J. Hollého v Trnave (vedľa je arcibiskupský úrad)

Počet hostí je neobmedzený.

Pre absolventov budú promócie záväzné.

Neúčasť na promócii je treba potvrdiť do 10. 6. 2022 na mail viera.krajcovicova@truni.

Presný rozpis a čas bude stanovený podľa počtu absolventov, ktorí absolvujú Mgr. štúdium až do dňa 10. 6. 2022 vrátane. Prvé promócie budú mať nácvik o 12:00 hod.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 15. 6. 2022

Pre absolventov budú promócie záväzné. Absolventi, ktorí sa nezúčastnia promócii si môžu diplom vybrať od 27. 6. 2022 v čase od 9:00 do 11:00 hod. Vopred sa ohláste na mail viera.krajcovicova@truni.

Promócie pre absolventov magisterského štúdia, ktorí ukončia štúdium od 13. 6. do 30. 6. 2022 a pre absolventov bakalárskeho štúdia budú promócie dňa 11. 7. 2022 v amfiteátri Trnava.