Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 3. 2022, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam pre študentov končiacich ročníkov – učiteľstvo v kombinácii v magisterskom stupni študijné programy

 

Vážení študenti/študentky,

podľa harmonogramu sú pre Vás do konca letného semestra pripravené tri termíny záverečných štátnych skúšok, ktoré sa budú konať prezenčne.

Ak spĺňate podmienky a chcete sa štátnic zúčastniť, môžete sa prihlásiť doručením vypísanej a podpísanej prihlášky v stanovaných termínoch. Prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na študijné oddelenie.

Záverečná práca sa nahráva do EZP a neodovzdáva sa v tlačenej forme. Na sekretariát katedry (kde robíte prácu) po nahratí práce do EZP odovzdáte analytický list, licenčnú zmluvu a protokol o kontrole originality vytlačený do časti „Plain text dokumentu na kontrolu.“ Doklady je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát katedry.

 

termín ŠS nahratie diplomovej práce do EZP* doručenie prihlášky na študijné oddelenie štátna skúška bude v týždni
1./1. AP do 12. 4. 2022 do 12. 4. 2022 od 16. 5. do 27. 5. 2022
1./2. AP     od 6. 6. do 10. 6. 2022
2./1. AP do 31. 5. 2022 do 31. 5. 2022 od 20. 6. do 30. 6. 2022
2./2. AP     od 20. 6. do 30. 6. 2022
3./1. AP do 30. 6. 2022 do 30. 6. 2022 od 15. 8. do 19. 8. 2022
3./2. AP     od 15. 8. do 19. 8. 2022

 

AP – aprobačný predmet

* EZP – evidencia záverečných prác – informácie nájdete tu.

Skúškové obdobie pre 1. a 2. termín ŠS je od 20. 4. do 6. 5. a pre 3. termín je do 30. 6. 2022.

Termín ŠS si môžete zvoliť individuálne. Termín ŠS, ktorý si zvolíte ako prvý, bude Vaším prvým termínom.

Študijná referentka – Mgr. Viera Krajčovičová