Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 3. 2022, tento rok, aktualizované: 11. 4. 2022, tento rok

 

Vážení študenti/študentky,

podľa harmonogramu sú pre Vás do konca letného semestra pripravené tri termíny záverečných štátnych skúšok, ktoré sa budú konať prezenčne.

Ak spĺňate podmienky a chcete sa štátnic zúčastniť, môžete sa prihlásiť doručením vypísanej a podpísanej prihlášky v stanovaných termínoch. Prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na študijné oddelenie.

Záverečná práca sa nahráva do EZP a neodovzdáva sa v tlačenej forme. Na sekretariát katedry (kde robíte prácu) po nahratí práce do EZP odovzdáte analytický list, licenčnú zmluvu a protokol o kontrole originality vytlačený do časti „Plain text dokumentu na kontrolu.“ Doklady je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát katedry.

 

termín ŠS nahratie bakalárskej práce do EZP* doručenie prihlášky na študijné oddelenie štátna skúška bude v týždni
1. do 22. 4. 2022 do 22. 4. 2022 od 23. 5. do 10. 6. 2022
2. do 31. 5. 2022 do 31. 5. 2022 od 20. 6. do 30. 6. 2022
3. do 30. 6. 2022 do 30. 6. 2022 od 15. 8. do 19. 8. 2022

 

* EZP – evidencia záverečných prác – informácie nájdete tu.

Skúškové obdobie pre 1. a 2. termín ŠS je od 23. 4. do 14. 5. a pre 3. termín je do 30. 6. 2022.

Termín ŠS si môžete zvoliť individuálne. Termín ŠS, ktorý si zvolíte ako prvý, bude Vaším prvým termínom.

AJL – denné a externé štúdium – študijná referentka Mgr. Pavlína Šantavá

PEP, SPV – externé štúdium – študijná referentka Mgr. Pavlína Šantavá

AVU, PEP, SPV – denné štúdium – študijná referentka Mgr. Andrea Doková