Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 9. 2021, tento týždeň

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

udeľuje

študentom,

ktorí sa zúčastnia na podujatiach slávnostného otvorenia 
akademického roka dňa 20. septembra 2021

v čase od 8:30 h – do 13:00 h

rektorské voľno.

 
  

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave