Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 9. 2021, minulý týždeň

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Slávnostná imatrikulácia zrušená

Milí študenti,

v zmysle odporúčania príkazu rektora TU č. 5/2021, aj vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s pandémiou COVID‑19 Vám oznamujem, že slávnostná imatrikulácia v stanovenom termíne 17. 9. 2021 sa neuskutoční.

Mrzí ma, že Vás nemôžeme na akademickej pôde pedagogickej fakulty slávnostne privítať, ale o to viac sa tešíme na naše stretnutia počas výučby. Verím, že zrušenie imatrikulácie, naše spoločné zodpovedné správanie a vzájomná ohľaduplnosť pomôžu, aby výučba mohla byť hybridne realizovaná čo najdlhšie.

S pozdravom

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty