Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 1. 9. 2021, tento rok

Milí študenti, vážení kolegovia,

vyhodnotenie predmetovej ankety za letný semester 2020/2021 je zverejnené na Intranetovom portáli Trnavskej univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Prístup vyžaduje prihlásenie sa prostredníctvom TUID a hesla. Po prihlásení kliknite na položky Vnútorný systém kvality otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)Pedagogická fakulta otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) alebo zadajte adresu https://dokumenty.​truni.​sk/​pedagogicka­‑fakulta otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).