Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 8. 7. 2021, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o prevzatí diplomov

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia v AR 2020/2021, ktorí sa nezúčastnili promócií si môžu diplomy vyzdvihnúť na študijnom oddelení pedagogickej fakulty v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 11:30 hod.

Diplomy si môžu prevziať osobne s občianskym preukazom alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí preukázať úradne overeným splnomocnením.

  Vedúca študijného oddelenia