Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 6. 2021, minulý rok

Sála Marianum, Arcibiskupský úrad Trnava, Hollého ul.


dátum nácvik promócie štúdium forma študijný program
21. 6. 2021 8:30 9:00 magisterské denná SPV
21. 6. 2021 10:00 10:30 magisterské denná UPV (Bujáková po Šáchová)
21. 6. 2021 11:30 12:00 magisterské denná UPV (Šimová po Zemanová)
21. 6. 2021 11:30 12:00 magisterské denná PVU, PP
21. 6. 2021 13:00 13:30 magisterské externá PP, UPV (ABS máj/jún)

dátum nácvik promócie štúdium forma študijný program
24. 6. 2021 8:30 9:00 magisterské denná Aj – B, Aj – Ch, Aj – Nj, Aj – Vu, AJL, Nj – M, M – I
24. 6. 2021 10:00 10:30 magisterské denná B – Ch, B – Ev, B – Vu, M – Aj, M – B
24. 6. 2021 11:30 12:00 magisterské denná Sj – Aj, Sj – B, Sj – Ev, Sj – Nj

Účasť prihlásených na promócie je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že absolvent nepríde v stanovenom čase, nebude na promóciu zaradený.

Počet hostí je obmedzený max. 2 hostia na 1 absolventa.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.

V meste je problém parkovať.

Vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

 

TU v Trnave postupuje podľa § 1 ods. 1 písm. d) a § 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 208/2021 zo 14. 5. 2021.