Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 6. 2021, predminulý mesiac

Študenti 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v AR 2021/2022 študijného programu učiteľstvo v kombinácii, anglického jazyka a literatúry, animácie výtvarného umenia, a AJL externé štúdium, ktorí spĺňajú podmienky k štátnej skúške, sú povinní prihlášku poslať poštou na adresu:

  PdF TU, študijné oddelenie 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava

v termíne do 30. 6. 2021.

Rodný list k prihláške nie je potrebné priložiť.

Termín ŠS je od 13. 9. 2021.

  Vedúca študijného oddelenia