Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 6. 2021, predminulý mesiac

Prihlášku na štátne skúšky sú študenti povinní poslať poštou na študijné oddelenie PdF TU:

  PdF TU, študijné oddelenie 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava

v termíne do 30. 6. 2021.

Rodný list k prihláške už nie je potrebné priložiť.

ŠS sa budú konať v termíne od 16. 8. 2021.

Do 30. 6. 2021 je do EZP potrebné nahrať bakalársku alebo diplomovú prácu. Práce sa na katedry neposielajú.

  Vedúca študijného oddelenia