Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 8. 6. 2021, minulý týždeň

Milí absolventi Pedagogickej fakulty TU v Trnave z akademického roka 2019/20 
a absolventi, ktorí ukončili štúdium v ZS 2020/21,

vzhľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID­‑19 sme v minulom akademickom roku, ani v zimnom semestri tohto akademického roka nemohli uskutočniť Vašu slávnostnú promóciu. Viem, že mnohí z Vás preto štúdium na našej fakulte považovali za neúplné a neuzavreté. Diplomy už máte odovzdané a verím, že poznatky z Vášho štúdia už uplatňujete vo Vašej pedagogickej praxi.

Keďže momentálne sa situácia s pandémiou stabilizovala, rozhodli sme sa uskutočniť slávnostnú akadémiu pri príležitosti ukončenia Vášho štúdia. Túto akadémiu (náhradu promócie), na ktorej by ste slávnostne zložili svoj sľub a slávnostne by ste sa uviedli ako absolventi štúdia na PdF TU v Trnave plánujeme uskutočniť v Mestskom amfiteátri, Halenárska 20, Trnava v termínoch: 8. a 9. 7. 2021.

V zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 a ďalej aj § 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 208/2021 zo 14. 5. 2021 je možné organizovať hromadné podujatia s obmedzením a preto podľa Vášho záujmu spresníme počet rodinných príslušníkov, ktorí sa budú môcť slávnostnej akadémie zúčastniť. Všetky predpísané protipandemické opatrenia musia byť počas slávnostnej akadémie dodržané.

Svoj záujem o účasť na slávnostnej akadémie vyjadrite zaslaním e‑mailu Vašej študijnej referentke na študijné oddelenie do 18. 6. 2021 do 10. hodiny.

Po tomto termíne už nie je možné sa na slávnostnú akadémiu prihlásiť.

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty