Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 8. 6. 2021, minulý týždeň

Milí budúci absolventi bakalárskeho štúdia,

dovoľujem si Vám oznámiť, že v tomto akademickom roku plánujeme uskutočniť slávnostnú promóciu absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí ukončia štúdium do 17. 6. 2021. (Promócie absolventov z augustového termínu budeme, podľa možnosti, realizovať na jeseň 2021).

Promócie sa budú konať:

Miesto: Mestský amfiteáter, Halenárska 20, Trnava
Termíny: 8. a 9. 7. 2021

Avšak vzhľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s COVID­‑19, nebude možné ich realizovať v štandardnom režime. V zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 a ďalej aj § 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 208/2021 zo 14. 5. 2021 je možné organizovať hromadné podujatia s obmedzením a preto podľa Vášho záujmu spresníme počet rodinných príslušníkov, ktorí sa budú môcť slávnostnej promócie zúčastniť. V prípade nepriaznivého počasia sa promócia bude konať v Aule Pazmaneum TU v Trnave bez rodinných príslušníkov. Všetky predpísané protipandemické opatrenia musia byť počas slávnostnej promócie dodržané.

Svoj záujem o účasť na slávnostnej promócii vyjadrite zaslaním e‑mailu Vašej študijnej referentke na študijné oddelenie do 18. 6. 2021 do 10. hodiny.

Po tomto termíne už nie je možné sa na slávnostnú promóciu prihlásiť.

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty